SCOPUL


Glorificarea lui Dumnezeu prin împlinirea Marii Trimiteri.

(Matei 28.18-20) facerea de ucenici.

Ce este un ucenic potrivit Scripturii?
Un credincios care:

// Se închină lui Cristos

// Umblă cu Cristos

// Lucrează pentru Cristos

VIZIUNEA


Cei patru stâlpi
(Fapte 2.42-47; 13.1-2)

Proclamăm fără reținere
autoritatea Scripturii.

2 Timotei 4.2

Adorăm cu toată ființa
numele lui Isus Cristos.

Ioan 4.24

Credem cu tărie în
puterea rugăciunii.

Efeseni 6.18

Mărturisim cu îndrăzneală
Evanghelia lui Isus Cristos.

Efeseni 6.19-20

VALORILE


Integritate morală

Prioritatea familiei

Orientare pe scop

Unitate în diversitate

Relevanţă culturală

Lucru în echipă


.

CARACTERISTICILE

BISERICILOR

HARVEST

Suntem dedicați:

// predicării expozitive și aplicaționale
// închinării contemporane fără compromisuri
// calității și nu cantității de ucenici

// închinării, slujirii și umblării cu Cristos
// unei lucrări prospere de grupuri mici
// plantării de biserici

// cârmuirii bisericii de către prezbiteri
// consilierii biblice
// evaluării periodice și intenționate

 


E nevoie de tot ce ai.

Ai nevoie de Dedicare; Smerenie; Curaj. A planta o biserică ce merge contra curentului secular şi religios implică risc şi jertfă. Trebuie să ai credinţă şi să anticipezi cu bucurie rodul bogat, deşi până acolo ţi se va cere sudoare în rugăciune, în dedicare, în muncă şi multă răbdare. Procesul plantării unei biserici sănătoase necesită timp, fiindcă noi pregătim terenul pentru Cristos, Cel ce va zidi biserica. Dacă ai în tine aceste calităţi şi o dorinţă vie, contactează-ne.

Dacă eşti interesat, contactează-ne.