SCOPUL


Glorificarea lui Dumnezeu prin împlinirea Marii Trimiteri.

(Matei 28.18-20) facerea de ucenici.

Ce este un ucenic potrivit Scripturii?
Un credincios care:

// Se închină lui Cristos

// Umblă cu Cristos

// Lucrează pentru Cristos

VIZIUNEA


Cei patru stâlpi
(Fapte 2.42-47; 13.1-2)

Proclamăm fără reținere
autoritatea Scripturii.

2 Timotei 4.2

Adorăm cu toată ființa
numele lui Isus Cristos.

Ioan 4.24

Credem cu tărie în
puterea rugăciunii.

Efeseni 6.18

Mărturisim cu îndrăzneală
Evanghelia lui Isus Cristos.

Efeseni 6.19-20

VALORILE


Integritate morală

Prioritatea familiei

Orientare pe scop

Unitate în diversitate

Relevanţă culturală

Lucru în echipă


.

CARACTERISTICILE

BISERICILOR

HARVEST

Suntem dedicați:

// predicării expozitive și aplicaționale
// închinării contemporane fără compromisuri
// calității și nu cantității de ucenici

// închinării, slujirii și umblării cu Cristos
// unei lucrări prospere de grupuri mici
// plantării de biserici

// cârmuirii bisericii de către prezbiteri
// consilierii biblice
// evaluării periodice și intenționate

 


E nevoie de tot ce ai.

Căutăm o pasiune grea de găsit. Perseverența. Vrem lideri, slujitori care au dorința de a-și împărtăși dedicarea, căutarea și dragostea profundă pentru Cristos. O asemenea dedicare este rară. Trebuie să fii convins că ceea ce ai este un dar, dar și o responsa-bilitate. Dacă scopul tău pe pământ este să faci ucenici și aceasta te reprezintă, atunci ești persoana pe care o căutăm pentru plantarea de biserici.

Dacă eşti interesat, contactează-ne.