lucrarile noastre

Biserica Harvest Metanoia presupune o comunitate creștină dinamica ce își structurează activitățile și eforturile în diferite lucrări și sub-lucrari, la fel ca mădularele într-un Trup (1Corinteni12) în funcție de cerințele viziunii sau a nevoilor comunității.

I. Viziunea

Reprezintă lucrarea Bisericii care are ca și scop conceperea și promovarea filozofiei de lucrare (scop, viziune, strategie, obiective, etc) specifice pentru Biserică. Această lucrare are în componența ei, alte lucrări sau sub-lucrari: predicare, echipa de prezbiteri, plantarea de noi biserici, reprezentare și Rețeaua bisericilor Harvest-Metanoia. Liderul responsabil de viziunea bisericii este păstorul senior al bisericii.

Vârful de lance al viziunii este predicarea în serviciile cu impact maxim ale bisericii. Prin predicare viziunea este transmisă, explicată și biserica motivată să se implice practic. De aceea, liderul responsabil de viziunea bisericii, este în general pastorul senior și el coordonează planificarea predicării în ceea ce privește tematica anuală, structura anului bisericesc, vorbitorii, instruirea lor, cât și transpunerea în materialele specifice de studiu pentru grupurile mici în colaborare cu liderul lucrărilor de învățătură și grupuri mici – curicula grupurilor mici este determinată de către tematica predicării în biserică.

Pastorul senior fiind cel responsabil de viziunea bisericii este în același timp coordonatorul echipei de prezbiteri, care este forul de conducere al Bisericii. Prezbiterii guvernează biserica și supraveghează direcția, doctrina și disciplina bisericii. Prezbiterii au ca obiectiv direcționarea conducerii spre articularea, promovarea, executarea și evaluarea filosofiei de lucrare. Alături de echipa de prezbiteri, liderul va căuta să ofere direcții specifice celorlalte lucrări, fiind preocupat în mod continuu evaluarea dinamicii și direcției acestora în conformitate cu scopul și viziunea Bisericii.

Lucrarea de viziune are ca și responsabilitate identificarea, observarea, evaluarea și valorificarea oportunităților de plantare a unor noi Biserici Harvest-Metanoia în contextul est-european (mai ales cu specific românesc). Aceste oportunități pot fi diferite, cum ar fi: biserici existente dar care doresc să adopte și astfel să tranzitioneze înspre Filosofia de Lucrare Harvest-Metanoia; grup de inițiativă existent care dorește să pornească o Biserică de tip Harvest-Metanoia, sau un pastor sau lucrător care dorește să înceapă o lucrare de tip Harvest-Metanoia. Toate aceste inițiative intră sub umbrela plantării de biserici. Liderul acestei lucrări va demara procesul de identificare, observare, evaluare și valorificare a acestor oportunități în colaborare cu conducerea organizației Harvest Bible Fellowship.

Liderul responsabil de viziunea bisericii (pastorul senior) îndeplinește și rolul de reprezentare și promovare a Bisericii în cercurile creștine sau în societate cum ar fi: conferințe, comunități de biserici, foruri oficiale și guvernamentale, etc.

Rețeaua bisericilor Harvest-Metanoia & Harvest Bible Fellowship.
Lucrarea de viziune are ca și obiectiv stabilirea și menținerea legăturilor la nivel național sau internațional cu Rețeaua bisericilor Harvest Metanoia cât și cu Harvest Bible Fellowship.


II. Grijă Pastorală


Reprezintă lucrarea de îngrijire spirituală a membrilor Bisericii și este condusă de către un presbiter/pastor al bisericii și cuprinde următoarele sub-lucrări și zone de implicare:

Este domeniul strategic al Bisericii care urmărește identificarea și integrarea persoanelor sau familiilor noi care frecventează biserica sau care și-au manifestat dorința și îndeplinesc criteriile necesare pentru a deveni membri ai bisericii. Liderul acestei lucrări va supraveghea de asemenea echipa de primire, ușieri, conectori.

Echipa de Primire (welcome)  – reprezintă echipa de lucru ce are ca și obiectiv întâmpinarea prietenoasă a tuturor persoanelor ce intră în cadrul bisericii noastre cu scopul de a participa la serviciile religioase specifice. Această echipă va avea după caz și alte îndatoriri, cum ar fi: împărțirea de pliante, direcționarea diferitelor categorii de persoane (copii, persoane cu handicap, persoane cu întrebări) spre zonele de interes, etc.

Ușierii – reprezintă echipa de lucru ce are ca și obiectiv primirea și plasarea în sala de întâlnire a persoanelor ce doresc să participe la serviciul religios de închinare a Bisericii cât și menținerea ordinii și liniștii în timpul serviciilor bisericii. Persoanele care compun această echipă au ca responsabilitate supravegherea auditoriului bisericii înainte, în timpul și după terminarea activităților religioase, ajutarea persoanelor pentru a avea condiții optime, direcționarea participanților, oferirea de răspunsuri necesare după caz, semnalarea problemelor de diferite naturi cât și gestionarea situațiilor sau a persoanelor care pot crea neplăceri.

Conectorii – reprezintă echipa de lucru care are ca și obiectiv principal “conectarea” (interacțiunea) cu persoanele care și-au manifestat dorința de a fi contactate prin materialul de informare (formularul de cunoaștere din buletinul bisericii). Ei îi vor contacta telefonic sau dacă este cazul prin email sau alte mijloace pe cei care au vizitat biserica fie pentru prima dată, fie și-au exprimat dorința de a fi contactate de biserică. Astfel, în funcție de cazurile specifice, echipa de conectori vor face legătura între cei care au solicitat consiliere, rugăciune, ajutor pastoral și lucrările ce oferă aceste slujiri sau persoanele noi și următorul pas strategic de asimilare în comunitatea bisericii, care pot fi după caz: întâlnirea cu pastorii, clasa de membralitate, grupele mici, etc.

Această lucrare asigură organizarea și funcționarea unor servicii și activități speciale ale bisericii: Cina Domnului, Botez, Binecuvântarea copiilor, Cununii, Logodne, Înmormântări, Priveghiuri, Vizite la bolnavi, etc. Astfel, responsabilul acestei lucrări trebuie să fie un pastor sau un prezbiter ordinat, care va putea colabora în aceste slujiri cu păstori sau voluntari după caz pentru administrarea acestor lucrări de slujire religioasă.

Liderul acestei lucrări împreună cu echipa de consiliere are ca responsabilitate întâmpinarea nevoilor spirituale personale sau de grup ale membrilor bisericii și acordarea primului ajutor pastoral în probleme de natură spirituală, relațională sau de familie; această lucrare asigură: consiliere preventivă, pre-maritală și maritală, soluționarea cazurilor de dependență, evaluarea și recuperarea celor căzuți în păcat sau disciplinați, cât și asistență în alte cazuri de natură spirituală.

Această lucrare are ca și responsabilitate promovarea și eficientizarea activităților și evenimentelor de rugăciune ale Bisericii. Astfel, crează cadrul spiritual specific pentru rugăciune, prin întâlniri de rugăciune, evenimente și materiale specifice, fiind preocupat constant de promovarea acestei discipline spirituale în Biserică.


III. Închinarea

Reprezintă lucrarea Bisericii ce are în atenție dezvoltarea, eficientizarea și armonizarea activităților și echipelor ce asigură desfășurarea serviciului cu impact maxim (duminică dimineața), mai specific domeniile următoare: directorul muzical, sunet, lumini, proiecție, decor, producție. Pastorul senior este păstorul responsabil cu închinarea în biserică, dar coordonarea acestei lucrări poate reveni unui prezbiter sau lider de închinare.

În colaborare cu pastorul senior, directorul muzical va planifica, pregăti și desfășura timpul de închinare de duminică, asigurând calitatea și impactul acestui moment. Pastorul senior și directorul muzical sunt responsabili și continuu preocupați de atmosferă și identitatea spirituală a închinării din Biserică. Directorul muzical va participa la selectarea cantărilor, organizarea programului de închinare, comunicarea cu pastorul senior și ceilalți slujitori, cât și celelalte sub-lucrari implicate pentru a realiza un serviciu de închinare de impact. Directorul muzical de asemenea are ca și obiectiv identificarea, instruirea și implicarea persoanelor cu calități și capacități muzicale.

Reprezintă echipa specială de lucru care asigură prin rotație suportul sonor care să ofere condițiile optime de desfășurare a serviciului religios al bisericii sau a întâlnirilor speciale planificate și organizate de către conducerea Bisericii și diferitele lucrări (tineret, consiliere, copii, lucrarea cu femeile, etc).

Reprezintă echipa de lucru ce asigură decorul scenei, amvonului, platformei unde se se desfășoară activitățile principale ale serviciului bisericii oferind un cadru creativ și în ton cu evenimentele, sărbătorile și activitățile specifice ale bisericii. Liderul acestei echipe va ține legătura cu pastorul senior sau responsabilul special al evenimentelor organizate pentru a stabili și pregăti decorul optim pentru sala principală a bisericii, sau alte săli.

Reprezintă echipa de lucru care asigură condițiile optime de iluminare atât pentru sala mare cât și pentru scenă pe perioada evenimentelor planificate și organizate în sala de întâlnire. Liderul acestei echipe va colabora și comunica cu producătorul pentru a pregăti nivelul și tonul de luminozitate necesar pentru fiecare întâlnire în funcție de specificul acesteia.

Reprezintă echipa de lucru care asigură suportul tehnic necesar în timpul serviciului religios, oferind și optimizând posibilitatea de proiectare a cuvintelor, ppt cât și a altor imagini necesare pentru timpul de închinare, predica sau alte prezentări stabilite pentru întâlnirea Bisericii.

Reprezintă persoana care coordonează toate activitățile incluse în serviciile bisericii. El are ca responsabilitate comunicarea, eficientizarea și supravegherea tuturor echipelor și lucrărilor implicate în timpul serviciului Bisericesc sau a evenimentelor speciale organizate în cadrul Bisericii. El va aduna toate datele și nevoile specifice fiecărui fragment din serviciul bisericii și va asigura fluiditatea acelui serviciu. Producătorul va ține legătura și va stabili conținutul, durata și secvența tuturor momentelor din evenimentul în cauză cu pastorul senior, directorul muzical cât și cu echipele de lucru (sunet, lumini, proiecție, invitați speciali, etc).


IV. Operațională

Lucrarea aceasta supraveghează, evaluează, eficientizează și asigură buna desfășurare a activităților administrativ financiare ale Bisericii. Ea este coordonată de către un presbiter sau un diacon propus de către prezbiteri. Acest domeniu de lucrare include următoarele domenii: secretariat, administrativ, marketing, print, caserie, cenzor.

Reprezintă seria de activități ce implică organizarea și administrarea activităților și datelor ce țin de membralitatea Bisericii; activități specifice de secretariat (informări, telefon, prinț, îndosariere, etc); activități de relații cu publicul în orarul stabilit cât și activități de sprijin și suport pentru activitățile altor lucrări ale bisericii (grupuri mici, tineret, copii, consiliere, etc).

Reprezintă domeniul de slujire ce are ca obiectiv supravegherea, întreținerea și administrarea bunurilor de patrimoniu și al spațiului destinat lucrărilor Bisericii. Acest domeniu va organiza curățenia și lucrările de amenajare ale Bisericii sub îndrumarea conducerii și a domeniului operațional.

Implică activitățile de promovare ale Bisericii și activităților ei atât în interiorul comunității cât și în exteriorul acesteia prin materiale și inițiative specifice cum ar fi: flyere, bannere, materiale de promovare inovative, reclame de radio/TV, unelte media creative, etc.

Asigură baza materială necesară activităților diferitelor lucrări ale bisericii prin multiplicarea materialelor, cât și publicarea diferitelor materiale produse în cadrul sau de către Biserica Harvest-Metanoia prin reprezentații ei.

Asigură buna desfășurare a activităților financiar-contabile în conformitate cu legislația în vigoare și cu nevoile curente ale Bisericii (cheltuieli curente, salarii, venituri, etc).

Reprezintă mecanismul interior și legal de monitorizare și evaluare financiară ce are ca și obiectiv supravegherea periodică a activităților financiar-contabile ale Bisericii.


V. Media

Lucrarea de media asigură transmiterea mesajului biblic prin forme cât mai eficiente și complementare societății contemporane. Liderul lucrării de media nu trebuie să fie un prezbiter, dar poate fi un diacon sau un alt credincios matur, competent în acest domeniu, propus de către prezbiterii bisericii. Astfel, această lucrare oferă baza tehnică (multiplicator, internet, echipamente radio și TV, etc) cât și profesională, prin care cei implicați pot oferi mesajul Evangheliei în diferite formate, cum ar fi: carte, jurnale, broșuri, CD/DvD, emisiuni TV/Radio.

Reprezintă punctul de lucru care pune la dispoziția participanților materiale de natură creștină produse de către biserica noastră sau alți autori creștini sub diferite forme, cum ar fi: cărți, CD, DvD, cursuri, și materiale specializate, Biblii, broșuri, etc.

Reprezintă punctul de lucru care are ca și obiectiv producerea și multiplicarea materialelor de tip CD/DvD ce cuprind predici, prezentări sau materiale și înregistrări muzicale realizate în cadrul evenimentelor Bisericii.

Reprezintă punctul de lucru care are ca și obiectiv asigurarea traducerii pe parcursul serviciilor bisericii în limbile de circulație internațională pentru participanții străini în serviciile și activitățile Bisericii.

Reprezintă activitățile specifice de tip tehnic ce au ca scop transmiterea serviciilor, evenimentelor și informațiilor Bisericii prin internet, asigurând buna funcționare a sitului Bisericii sau a altor colaboratori ale Bisericii.

Reprezintă punctul de lucru care oferă profesionalismul și suportul tehnic necesar pentru a înregistra, pregăti și a emite (după caz) materiale video și audio ale activităților Bisericii și a le transmite în regim propriu (prin internet) sau a le pune la dispoziția partenerilor media (radio sau tv) cu care conducerea Bisericii a stabilit relații oficiale de colaborare.


VI. Implicare Externă (Outreach)

Reprezintă lucrarea Bisericii ce identifică oportunitățile de implicare exterioară comunității, cât și coordonează și evaluează toate eforturile de implicare umană, materială și financiară în acestea din partea Bisericii. Liderul acestui departament ar trebui să fie un diacon, sau un credincios cu experiență și pasiune pentru acest gen de lucrări. Punctul esențial și comun al acestor activități este transmiterea Evangheliei sau asigurarea de sprijin în spiritul Evangheliei în direcții ce se potrivesc cu Viziunea și valorile Bisericii.

Reprezintă activitățile specifice exterioare ale Bisericii prin care se dorește predicarea și promovarea Evangheliei în diferite oportunități, cum ar fi: concerte, simpozioane, forumuri, conferințe, evenimente speciale de predicare a Evangheliei, în spații seculare, etc.

Reprezintă oportunitățile de slujire și colaborare întreprinse împreună cu alte Biserici sau organizații creștine sau guvernamentale prin care se urmărește promovarea Evangheliei și a valorilor creștine sau sprijinul unor Biserici din rețeaua Harvest-Metanoia ori alte comunități creștine sau caritabile cu care s-au stabilit colaborări de către conducerea Bisericii.

Reprezintă activitățile de slujire și ajutorare prin care Biserica prin reprezentații ei (păstori, lideri, grupuri mici sau membri) vin în întâmpinarea unor nevoi acute, reale și stringente în spiritul Evangheliei și a valorilor Bisericii. Activitățile de caritate se pot manifesta spre: persoane nevoiașe, case de copii, familii sărace, organizații creștine sau guvernamentale cu nevoi speciale, proiecte de ajutorare umanitară, etc.


VII. Copii

Această lucrare include activitățile specifice de dezvoltare spirituală a copiilor de diferite vârste din cadrul bisericii. Cuprinde cadre și voluntari pregătiți pentru a cunoaște psihologia și dezvoltarea spirituală a copilului și care asigură creșterea spirituală a copiilor bisericii pe perioada serviciilor religioase sau a evenimentelor speciale ale Bisericii. Lucrarea este coordonată de către un credincios (preferabil o familie de credincioși) care are pasiune pentru copii și înțelegând viziunea bisericii o poate transmite copiilor cât și învățătorilor și voluntarilor acestei lucrări. Această lucrare este un răspuns la nevoile spirituale și educaționale ale copiilor ce aparțin Bisericii. Mai mult decât doar divertisment și un cadru adecvat (pentru a ușura prezenta părinților în serviciile bisericii), această lucrare caută în mod intenționat educarea spirituală în valorile și cunoștințele creștine ale tuturor copiilor ce apar în mod constant în perimetrul bisericii.

Activitățile se realizează în grupuri organizate în funcție de vârsta copiilor. Grupurile de copii sunt:

  • Bebeluși – 0-3 ani
  • Grupa Mică – 3-5 ani
  • Grupa Mijlocie – 5-7 ani
  • Grupa Mare – 7-12 ani

Lucrarea cu copiii organizează deasemenea tabere de evanghelizare și educație creștină potrivite diferitelor grupe de vârste ale copiilor.


VIII. Ucenicizare

Reprezintă domeniul de lucrare al bisericii care are ca și obiectiv major evaluarea și formarea spirituală a credincioșilor sub îndrumarea viziunii asumate ca și comunitate și în baza învățăturilor Sfintelor Scripturi. Mai mult, această lucrare supraveghează și evaluează formarea spirituală din diferitele domenii ale bisericii și ajută la eficientizarea și alinierea acestora cu valorile fundamentale ale comunității. Liderul acestei lucrări trebuie să fie un presbiter, sau un pastor. Această lucrare se manifestă în următoarele domenii:

Reprezintă lucrarea care are ca și scop conceperea și elaborarea materialelor de educație spirituală (broșuri, curs de cateheză, materiale pentru instruiri, etc.) necesare edificării credincioșilor bisericii, în cadrul diferitelor structuri ale Bisericii: grupuri mici, grupuri țintă, cateheză, tineret, etc.

Reprezintă domeniul de lucrare ce are în vedere coordonarea, administrarea și evaluarea continuă a grupurilor mici din cadrul bisericii, asigurând și cadrul constant de formare, echipare și evaluare a liderilor și asistenților de grup mic. Pentru a înțelege mai bine această lucrare importantă a bisericii vezi anexa: Grupurile mici în Biserica Harvest Metanoia Arad.

Reprezintă lucrarea ce dezvoltă strategia, obiectivele și activitățile specifice pentru lucrarea cu adolescenții și tinerii adulți din Biserică. Responsabilul din această lucrare și echipa de lucru cu care colaborează, caută să răspundă în mod relevant și dinamic nevoilor specifice acestor categorii de vârsta prin activități, materiale și evenimente, care să asigure atât evanghelizarea tinerilor cât și o creștere spirituală sănătoasă și în lumina viziunii și a valorilor biblice asumate de către Biserică. Lucrarea de tineret organizează tabere, ieșiri, evenimente speciale pentru tineri.

Reprezintă lucrarea ce întâmpina nevoile specifice ale femeilor creștine din biserică, prin organizarea unor evenimente creative și educaționale care au un specific de relaționare, instruire, formare și zidire spirituală.

Reprezintă lucrarea ce întâmpina nevoile specifice ale bărbaților creștini din Biserică, prin organizarea unor evenimente relevante și specifice de relaționare, instruire, formare și zidire spirituală.

Reprezintă lucrarea ce întâmpina nevoile specifice ale persoanelor în vârstă din Biserică, prin organizarea unor evenimente specifice de relaționare, instruire, formare și zidire spirituală.

Reprezintă oportunitățile de formare și instruire ce sunt destinate unor categorii de participanți din biserică ce se definesc prin interesul comun față de un subiect sau tematică. Astfel, grupele țintă pot reprezenta cercuri de instruire în următoarele domenii: administrarea finanțelor, viața de familie, creșterea copiilor, dependențe, cateheză și inițiere în viața de credință, apologetică, studiul Sfintelor Scripturi, etc.