specific

Dedicare pentru predicarea expozitivă și aplicațională
Predicarea expozitivă explica textul biblic folosind metoda exegezei literale, bazate pe studiu gramatical și contextual istoric, încercând să găsească și apoi să transmită ascultătorului contemporan semnificația textului Scripturii din contextul original. Spre deosebire de predicarea tematică, predicarea expozitivă de obicei este o expunere verset cu verset al unui pasaj, capitol sau carte a Bibliei, nu o expunere a unei teme care adună și sistematizează cât mai multe referințe biblice la un loc. Accentul aplicational al predicării presupune concentrarea predicatorului nu doar pe o exegeză a textului biblic cât și pe o exegeză a audienței sale, încercând ca fiecărui principiu biblic descoperit în text să i se atribuie o aplicație practică și personală relevanta ascultătorului contemporan, acesta fiind provocat să o aplice în viața sa. Predicarea expozitivă și aplicationala răspunde la întrebările “ce a însemnat textul acesta pentru destinatarii lui originali”, apoi, “ce înseamnă textul acesta pentru noi, cei care îl citim astăzi”, și în final “ce ar trebui să fac eu, în lumina celor înțelese din acest text?”


Dedicare pentru închinarea contemporană fără compromisuri
Închinarea este un mijloc biblic universal de a-l slăvi pe Dumnezeu și de aceea închinarea trebuie contextualizată fiecărei culturi sau generații în parte, astfel încât omul să îl poată glorifica pe Dumnezeu în mod “natural” adică relevant ca stil și exprimare generației și culturii în care el trăiește. Având în vedere că închinarea care îl slăvește pe Dumnezeu trebuie să fie verticală, în bisericile Harvest vom fi atenți să menținem relevanța închinării fără a-i compromite verticalitatea, nediluând mesajul său, esența ei de dragul stilului sau exprimării sale contemporane.


Dedicare pentru calitatea și nu cantitatea de ucenici
Facerea de ucenici este scopul bisericii noastre, dar ținta finală nu este cantitatea ci calitatea ucenicilor. De aceea procesul formării ucenicilor va fi monitorizat și evaluat în permanență, urmărind ca elementele fundamentale în formarea unui ucenic să fie implementate în întregime în viața fiecărui credincios/membru al bisericii.


Dedicare pentru închinare, slujire, și umblare cu Cristos
Suntem dedicați în implementarea în viața fiecărui credincios (membru) al bisericii a elementelor fundamentale care definesc un ucenic din punct de vedere biblic: închinarea, umblarea și slujirea. Fiecare membru al bisericii trebuie să se închine, să umble și să lucreze pentru Cristos.


Dedicare pentru o lucrare prospera de grupe mici
Grupul mic este cadrul cel mai propice al ucenicizarii – formării de ucenici. Potrivit exemplelor biblice, în cadrul bisericii noastre ne dorim ca fiecare creștin să fie un ucenic și de aceea, o focalizarea principală a lucrării noastre este dezvoltarea, monitorizarea și evaluarea grupurilor mici, în care vor fi cuprinși toți membrii bisericii noastre.


Dedicare pentru plantarea de biserici
Misiunea bisericii potrivit modelului biblic, nu s-a rezumat doar la evanghelizare ci mai degrabă la plantare de biserici, astfel încât, oriunde apostolii evanghelizau ei concomitent puneau și bazele unei noi biserici. De aceea biserica este cadrul în care se formează ucenicii, iar focalizarea noastră în misiune va fi în primul rând plantarea de biserici și apoi alte lucrări parabisericești.


Dedicare pentru cârmuirea bisericii de către prezbiteri
Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu și-a condus poporul ales prin prezbiteri, un grup de credincioși maturi, examinați și validați, cărora Domnul, prin consacrarea lor în lucrare, le-a conferit autoritate și responsabilitate de a păstori turma încredințată lor. Ei sunt cei care supraveghează orice domeniu al lucrării bisericii, protejând și răspunzând de sănătatea bisericii, de direcția, doctrina și disciplina bisericii.


Dedicare pentru consiliere biblică
Consilierea biblică este procesul prin care biserica încearcă să rezolve problemele și poverile credincioșilor săi. Ținând cont că în societatea contemporană sunt răspândite multe perspective de înțelegere, abordare, vindecare și rezolvare a problemelor vieții, noi credem că în Scriptură, Dumnezeu ne-a lăsat esența și uneltele necesare rezolvării oricărei probleme omenești. De aceea, în procesul de analiză și soluționare a problemelor și poverilor vieții, abordarea noastră va fi una biblică, nu integraționistă, evaluând toate simptomele dar și soluțiile propuse prin prisma adevărului Scripturii.


Dedicare pentru evaluare periodică și intenționată
Noi credem că orice lucrare spirituală sănătoasă trebuie să fie orientată pe scop și astfel să aibă obiective măsurabile care pot fi evaluate. Eficiența în lucrarea bisericii este o cerință biblică și de aceea, evaluările se vor face intenționat și periodic, în funcție de necesitățile și criteriile stabilite de conducerea bisericii.