cultura

În comunicarea și implementarea sarcinilor în lucrare în Harvest avem trei principii: claritate, simplitate, stringență.

Claritate – înseamnă transmiterea esenței informației într-un mod cât mai limpede, mai lămurit, într-un format concis și concret, astfel încât să fie cât mai deslușit și mai ușor de înțeles de către interlocutor
Simplitate – înseamnă „împachetarea” și prezentarea informației într-un mod cât mai simplu de înțeles și accesibil tuturor fără formalități sau într-un stil stufos, complicat, alambicat, sofisticat.
Stringență – înseamnă demararea îndeplinirii sarcinilor de îndată ce au fost transmise, fără a suferi amânare, necesitând o soluție imediată. Cu cât mai repede cu atât mai bine. Întârzierea, amânarea, tergiversarea, lăsarea îndepliniri cerințelor până în ultima zi, sunt obiceiuri pe care încercăm să le evităm și să le corectăm.


Cele trei cerințe: caracter, competență, credincioșie sunt necesare tuturor celor care slujesc în cadrul bisericii Harvest, începând cu stafful până la membru simplu al bisericii.

Caracter – lucrarea lui Dumnezeu necesită un standard de moralitate potrivit Cuvântului lui Dumnezeu. Caracterul este cerința fundamentală și eliminatorie a oricărui credincios implicat în slujirea bisericii.
Competență – lucrarea lui Dumnezeu cere calitate și de aceea competența este o necesitate. Așa cum Duhul Sfânt dă funcții și responsabilități în funcție de daruri și abilități, tot așa și noi în Harvest, căutăm oameni competenți care se potrivesc cu diferitele slujbe ale bisericii.
Credincioșie – lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi făcută oricum, de aceea perseverența și finalizarea sarcinilor așa cum au fost ele stabilite, sunt un imperativ. Ținând cont că firea noastră pământească cât și duhurile celui rău vor ridica mereu împotriviri lucrării lui Dumnezeu, credinciosul trebuie să fie conștient că orice lucrare făcută pentru Dumnezeu implica și o luptă pentru finalizarea ei, de aceea credincioșia este o valoare importanta în lucrarea bisericii noastre.