viziune

SCOPUL BISERICII

Glorificarea lui Dumnezeu prin împlinirea Marii Trimiteri (Matei 28. 18-20), care constă în facerea de ucenici.

Viziunea sau misiunea comunității noastre se subordonează scopului nostru și conține elemente fundamentale care contribuie la împlinirea lui.


CEI PATRU STÂLPI

Comunitatea de credincioși din Harvest are ca fundament al lucrării ei patru stâlpi biblici, care oferă cadrul glorificării lui Dumnezeu.

  1. Proclamăm fără reținere autoritatea Scripturii
  2. Adorăm cu toată ființa numele lui Isus Cristos
  3. Credem cu tărie în puterea rugăciunii
  4. Mărturisim cu îndrăzneală Evanghelia lui Isus Cristos

DEFINIȚIA UCENICULUI

Mijlocul prin care noi, Harvest, credem că atingem scopul lucrării noastre este împlinirea Marii Trimiteri a Domnului Isus Cristos (Matei 28.18-20) al cărei element de bază este facerea de ucenici. Un ucenic este un credincios în Isus Cristos, născut din nou și botezat după modelul Noului Testament, care face parte din biserică și care îndeplinește trei cerințe fundamentale, caracteristice ucenicilor Domnului Isus în Evanghelii:

  1. Ucenicul se închină lui Cristos
  2. Ucenicul umblă cu Cristos
  3. Ucenicul lucrează pentru Cristos

MODELUL LUCRĂRII NOASTRE

Formarea unui ucenic autentic necesita: un cadru (biserica) și un proces (pâlnia lucrării) care îmbină mai multe elemente importante și necesare.


PÂLNIA LUCRĂRII

palniaServiciile cu impact au loc duminică dimineața când întreaga comunitate de credincioși se adună pentru a se închina lui Isus în principal prin rugăciune, predicare și cântare. Aceste elemente ale serviciului cu impact, pot include și alte activități, toate însă cu un scop – și anume motivarea, cercetarea, provocarea tuturor celor prezenți la o închinare vie și autentică înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă ne dorim că impactul să fie simțit de toți cei prezenți în cadru serviciului religios, avem organizat un program special de închinare, predicare și rugăciune pregătit pe înțelesul copiilor, care are loc în locații separate, în paralel cu programul destinat adulților.

Asimilarea este procesul prin care orice om se poate integra în cadrul comunității noastre. Ea are loc în mod intenționat și regulat, coordonata fiind de o echipă specializată în conectarea cu persoanele noi care au ajuns în cadrul comunității și care sunt interesate să se integreze în Harvest. Noi credem că ucenicul este acea persoană care în mod personal/individual hotărăște să îl urmeze pe Isus Cristos, dar umblarea lui cu El, nu se poate face decât comunitar, integrat în cadrul Trupului lui Cristos (biserica). Acesta este rolul asimilării – un proces prin care se culeg date despre persoanele care au participat în cadrul serviciilor cu impact sau a altora care doresc să se integreze în cadrul comunității noastre și prin comunicare cu ei li se explică modul prin care se pot integra.

Grupul mic oferă cadrul cel mai propice de formare de ucenici după modelul biblic, unde ucenicul trebuie să învețe să umble cu Cristos, mai apoi să fie ajutat, supravegheat, călăuzit și protejat în această umblare. Întreaga noastră lucrare funcționează în baza grupurilor mici și de aceea participarea într-un grup mic este o cerință a membralității noastre. Așadar între asimilare și grupurile mici există o legătură intrinsecă.

Slujirea activă este rezultatul integrării sănătoase a credinciosului în cadrul comunității noastre. Ea este rodul procesului de ucenicizare (facerii de ucenici) și dezvăluie cel mai bine autenticitatea unui ucenic. Fiind o componentă de bază în creșterea și maturizarea credinciosului, slujirea nu este opțională ci este parte integrantă din viața membrului comunității Harvest Arad.